incele

Fikri ve Sinai Haklar Hukuku

Fikrî mülkiyet hukuku, iktisadi değer taşıyan fikrî emek ürünlerini koruyan bir hukuk dalıdır. Fikrî mülkiyet hukuku, telif hakları ve sınai mülkiyet hakları olmak üzere iki ana unsurdan oluşmaktadır. Söz konusu hukuk dalı da bu alana giren bütün sorunları inceler. Hukuk büromuzda bu alana giren uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin hizmetleri sunmakta olup, müvekkillerin maksimum fayda sağlaması adına haklarını koruyup kollamaktadır. Başlıca hizmetlerimizi de şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Marka, patent,  endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin ulusal ve uluslararası alanda araştırılması,  tescili, korunması ve devri işlemleri
  • Telif hakları
  • Ticari sırların kötüye kullanılmasını engellenmesi
  • Birleşme, devralmalarda fikri mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık  hizmeti verilmesi
  • Lisans özleşmelerinin hazırlanması ve lisans  verme/alma görüşmelerinde danışmanlık hizmeti verilmesi
  • e-ticaret ve internet yasasına ilişkin konularda danışmanlık verilmesi