incele

Uzmanlık Alanlarımız

Yabancılar Hukuku

Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalar ve yasalara göre Yabancıların, sahip olduğu sorumluluk, ödev ve haklarını inceleyen hukuk dalıdır.

Daha Fazlası

Tazminat Hukuku

Tazminat, hukuka aykırı bir eylem sonucunda meydana gelen maddi veya manevi zarara karşılık olarak ödenen bedel, zarar ödencesidir.

Daha Fazlası

Miras Hukuku

Miras hukuku, geniş anlamda mirasbırakan, mirasçılar ve mirasbırakanın mal varlığına ilişkin konuları inceleyen bir özel hukuk dalıdır.

Daha Fazlası

Tüketici Hukuku

Tüketicinin taraf olduğu, her türlü alım satım sözleşmeleri, ayıplı mal ve hizmet gibi TKHK Kanunu kapsamına giren tüm konuları kapsayan alandır.

Daha Fazlası

Aile Hukuku

Evlenme, boşanma, nafaka, velayet gibi eniş anlamda aile kavramına ilişkin her türlü konu, uyuşmazlık ya da ihtilafları kapsayan alandır.

Daha Fazlası

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, genel bir anlatımla konusu suçlar ve cezalardır. Amaç, devletin, toplumun düzenini, sağlama ve bireysel çıkarlarını korumaktır.

Daha Fazlası

İş Hukuku

İşçi ve işveren arasındaki yükümlülük, ödev ve sorumluluklar gibi ilişkileri düzenleyen kuralları bir bütün halinde inceleyen hukuk dalına denilmektedir.

Daha Fazlası

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku, taraflar arasında yapılan sözleşmelerin yasalara uygunluğu çerçevesinde, usul, esas ve hukuki yönden inceleyen hukuk dalıdır.

Daha Fazlası

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku bireyler veya kurumlar arasındaki arazi, arsa, ev, daire vb. taşınmaz mallarla ilgili mevzuatları kapsayan bir hukuk dalıdır.

Daha Fazlası

Şirketler Hukuku

Ticaret hukukunun alanına giren, şirketlerinin kurulması, birleşmesi, devir gibi ticaret şirketlerine ilişkin hukuki ilişkileri inceleyen bir hukuk dalıdır.

Daha Fazlası

İcra ve İflas Hukuku

Bireyler arasında herhangi bir sebeple oluşan borcun ödenmemesi halinde, alacaklının bunu borçludan hangi yollarla alacağını inceleyen hukuk dalıdır.

Daha Fazlası

Fikri ve Sinai Haklar Hukuku

İktisadi değer taşıyan fikrî emek ürünlerini koruyan bir hukuk dalıdır. Fikrî mülkiyet hukuku, telif hakları ve sınai mülkiyet hakları olmak üzere iki ana unsurdan oluşmaktadır.

Daha Fazlası