incele

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku bireyler veya kurumlar arasındaki arazi, arsa, ev, daire vb. taşınmaz mallarla ilgili mevzuatları kapsayan bir hukuk dalıdır. Tapu ve tescil davaları, istihkak davaları, kira bedeli tespiti, kamulaştırma davalarında meydana gelebilecek anlaşmazlıklara çözüm getirir. 

Ülkemizde gayrimenkul sektörünün büyümesine paralel beraberinde bir takım hukuki uyuşmazlıklarını da beraberinde getirmekten kaçınamamıştır. Büromuz ortaya çıkan bu uyuşmazlıkları tamamen ortadan kaldırmak ya da en aza indirgemek için gerekli hizmeti sunmaktadır. Başlıca hizmet alanlarımızı aşağıda sıralayabiliriz;

 • Tapu iptal davası ve tescil davalarının hazırlanması ve dava sürecinde tarafların temsili,
 • Tapu işlemlerine ilişkin her türlü hukuki hizmet
 • Kiralama sözleşmeleri ve bundan kaynaklı ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların çözümü
 • Ayni, şahsi hak tesisi
 • Tespit davaları
 • Gayrimenkul finansmanı
 • Yabancıların mülk edinmesine ilişkin hukuki hizmetler
 • Muris muvazzası – mirasçıdan mal kaçırma davalarında taraflarının temsil edilmesi
 • Kamulaştırma davalarına ilişkin taraf temsilciliği
 • ipotek, intifa, irtifak, gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi ile diğer işlemlerinin ifası için hukuki destek ve gayrimenkul hukuk danışmanlığı verilmesi,
 • Gayrimenkul satış vaadi, kat karşılığı inşaat ve sair gayrimenkul inşaatlarına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması.