incele

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşme, iki ya da daha fazla kişi arasında yapılan ve koşullarına uyulması yasayla desteklenmiş olan hukukî işlemlere denir. Sözleşmeler Hukuku da taraflar arasında yapılan sözleşmelerin usul, esas ve hukuki yönden inceleyen hukuk dalıdır.

Sözleşmeler, hayatın olağan akışındaki birçok ilişkinin temelini teşkil eden kurallar bütününü oluşturmaktadır. Bu nedenle sözleşme metinlerinin hazırlanması aşamasında azami özen ve dikkat gösterilmelidir. Sözleşmelerden doğabilecek uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğu, sözleşmenin henüz hazırlık aşamasında dikkatsizlik ya da gereği gibi özen gösterilmediğinden ortaya çıkmaktadır.    Bu sebeple sözleşme ilişkisinin konu edinebildiği tüm alanlarda mevzuat, içtihat, doktrin ve uygulamaya hakimiyet; riziko ve doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin deneyim ve öngörü; hukuk dilini anlama, açıklama, stratejik düşünme ve müzakere yeteneğine sahip bir avukatlık pratiği ortaya çıkmıştır.

Günümüzde en çok karşılaşılan sözleşme tiplerini şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Satış Sözleşmesi,
 • Bağışlama Sözleşmesi,
 • Ödünç Sözleşmeleri,
 • Eser (İstisna) Sözleşmesi,
 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi,
 • Mal Değişim Sözleşmesi,
 • Kira Sözleşmesi,
 • Hizmet Sözleşmeleri,
 • Vekâlet Sözleşmesi,
 • Adi Ortaklık Sözleşmesi,
 • Arsa Payı Karşılığı Kat Yapım Sözleşmesi,
 • Evlat Edinme Sözleşmesi,
 • Garanti Sözleşmesi,
 • İbra Sözleşmesi,
 • Yetki Sözleşmesi,
 • Gizlilik Sözleşmesi,
 • Cari Hesap Sözleşmesi,
 • Evlilik (Mal Rejimi) Sözleşmeleri,
 • Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi,
 • Miras Sözleşmesi,
 • Tahkim Sözleşmesi,
 • Rekabet Yasağı Sözleşmesi