incele

Tazminat Hukuku

Tazminat, hukuka aykırı bir eylem sonucunda meydana gelen maddi veya manevi zarara karşılık olarak ödenen bedel, zarar ödencesidir. Tazminat zararların giderilmesini amacıyla sorumlu tarafından zarar görene ödenen veya mahkeme tarafından ödenmesine karar verilen parasal veya bir değer veya edimdir. Her tazminat davası kendi içerisinde ayrıcalıklara sahip olup, tazminatın hükmedilmesinin koşulları; kusur, zarar ve illiyet bağının olup olmadığı hususları değerlendirilip bir tazminata hükmedilmektedir. Başlıca tazminat davalarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

  • Meslek hastalığı nedeniyle tazminat davaları
  • Doktor hatası (malpraktis) tazminat davaları
  • Haksız tutuklama, gözaltı ve el koyma tazminat davaları
  • İş kazası tazminat davaları
  • Maddi manevi tazminat davaları
  • Trafik kazalarından kaynaklı tazminat davaları