incele

Tüketici Hukuku

Tüketicinin taraf olduğu, gayrimenkul ve menkul satışları olmak üzere, alım satım sözleşmeleri, ayıplı mal ve hizmet gibi Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanun kapsamına giren tüm konu ve ihtilafları kapsayan alandır. Tüketici hukuku alanına giren konuları sınırlamak mümkün değildir. Pusula Hukuk Bürosu olarak Tüketici hukuku alanında vermiş olduğumuz hizmetlerin bazılarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

  • Alım satım sözleşmelerinden kaynaklı konularda hizmet verilmesi,
  • Ayıplı mal ve hizmetten kaynaklı hukuki uyuşmazlıklar konusunda hizmet verilmesi
  • Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem heyetlerinde görülen uyuşmazlıklar konusunda hizmet verilmesi
  • Tüketici şikayetlerinin diğer tüm resmi merciler nezdinde takip ve sonuçlandırılması,
  • Gayrimenkul ve menkul alım satımına ilişkin tüketici sorunlarına hukuki hizmet verilmesi
  • Satıcı ile alıcı arasında yapılacak sulh ve protokol görüşmelerine ilişkin hukuki hizmet verilmesi